Égerszög és Szőlősardó körjegyzőség

Kultúrtörténeti látnivalók

Magyarországon

Aggtelek

Többször átépített, 12-13. századi eredetű, torony nélküli, oromfalas műemlék református templom.

Az országút és a falu régi főutcájának metszéspontjában épült népies barokk műemlék harangtorony a mai formáját 1863-ban nyerte.

Népi lakóházak.

Égerszög

1761-ben épült műemlék barokk református templom, historizáló tornya 1929-ből. A templom egyes belső famunkáit helyi asztalosmester készítette (Boros Bertalan).

A 19. század végi formáját szinte egészében őrző főutcán sorakozó oromfalas népi lakóháza, melyek közül tizenhat helyi védelem alatt áll, egy pedig (Béke út 36.) műemlék.

Galvács

1928-29-ben a galvácsi majorsági birtokot dr. Törley Tibor vásárolta meg a budafoki pezsgőgyár társtulajdonosa.

A Törley kastély építése 1860-70-es évekre tehető. Mai formáját 1910-ben nyerte.

A római katolikus templomot 1862-64 között építették a helyi hívek saját erejükből.

Jósvafő

Erődfallal körülkerített, torony nélküli, festett kazettás mennyezetű műemlék református temploma mai formáját 1793-94-ben nyerte. Különálló harangtornya 1851-ben épült, barokk jellegű.

Védett műemléki falukép, számos népi lakóház, vízimalom.

Fejfás református temető, zsidó temető, fejfás emlékpark.

Martonyi

14. századi gótikus műemlék pálos templom és kolostor romjai.

1786-ban épült barokk református templom.

Népi lakóházak.

Perkupa, Dobódél

Középkori eredetű, 1797-99 között átépített református templom, tornya 1853-ból.

Ybl Miklós által tervezett, 1875-ben felépült római katolikus templom.

A Petőfi utcán nyolc műemlék parasztház, melyeken a nép díszítő elemek barokk, copf és klasszicista stílusjegyekkel keverednek. Varbóc felöl jövő patakot átívelő kőhidak.

Dobódéli római katolikus templom 1944-ben épült.

Dobódéli népi lakóházai a perkupai mesterek hatásáról tanúskodnak.

Szalonna

Műemlék Árpád-kori körtemplom, melyet a 13. században négyszögletes hajóval bővítettek. Ebben az időben készült a szentély belső falán látható falikép. A szepességi származású András mester falfestményei a 15. században készültek. 1777-ben készült a festett berendezés. 1765-ben épült a különálló, zsindelyes harangláb, galériás toronnyal.

1867-ben felszentelt római katolikus templom.

Klasszicista Gedeon kastély.

Szendrő

Régi gótikus templomát az 1890-es években bontották el, helyébe 1897-ben épült fel a ma is álló református templom. A mellette magasodó harangtorony feltehetően a 16. századi eredetű, és az egykori Alsóvár bástyájából alakították ki.

A várfal bástyájából épülhetett a népi barokk vakolatdíszes Kékfestőház is, mely ma ipar-, és helytörténeti gyűjteménynek ad otthont.

1741-ben mai formájára átépített római katolikus templom eredetileg a ferencesek rendházához tartozott, berendezése eredeti rokokó munka.

A Kálvárián álló barokk kápolna 1760-ból való.

A barokk Csáky-kastély jelenleg a városka kulturális életének központja. Helyt ad iskolatörténeti kiállításnak.

Kecskefarm / Előzetes bejelentkezés alapján májustól szeptemberig sajtkóstolás és vásárlási lehetőség. Tel: (48) 560-525 Részvételi díj: 500 Ft/fő (Minimum 5 fő esetén)

Szögliget, Derenk

13. századi román stílusú templomát az 1700-as évek végén copf stílusban átépítették, külső falán románkori részletek láthatók.

A 18. század végén épült református templom.

460 méter magas sziklás hegycsúcson az 1250-es években épült, 1685 táján felrobbantott Szádvár romjai.

Népi lakóházak.

Derenk romközség a közelmúltban felszentelt kápolnával.

Szőlősardó

Kőfallal övezett református templom, feltehetően a 14.-15. századi alapokon, 1726-ban jelentősen átépítve.

Népi lakóházak, gazdasági épületek, csűrök, melyek a kertben keresztben helyezkednek el, lezárva a kertet.

Műemléki védettségű fejfás református temető.

Teresztenye

1796-97-ben épült műemlék református templom. a korábbi 1743-ból való templomból származó festett fakazettákkal díszített karzat.

Népi lakóházak.

Fejfás református temető.

Gazdasági épületek.

Tornanádaska

Műemlék barokk Hadik-kastély középkori eredetű épület. Angolparkja nagy kertművészeti értéket képvisel.

Műemlék barokk római katolikus templom, a középkori templom alapjain a 18. században épült.

1886-ban emelt református harangtorony.

Népi lakóházak

Tornaszentandrás

Műemlék ikerszentélyes római katolikus plébániatemplom középkori falkép-maradványokkal. A díszes mellékoltár valószínűleg Szádvár kápolnájából származik.

19. századi római katolikus kápolna.

Népi lakóházak.

Szlovákiában

Betlair (Betlér)

A falu első írásos említése 1330-ból származik.

A betléri kastély a Bebekek 15. századi várának helyén épült. Az eredeti falak egy részét felhasználták a gótikus kúria 17-18. századi átépítésekor, aminek eredménye egy reneszánsz-újbarokk egyszintes épület lett. A 18. századi átépítés Andrássy István nevéhez fűződik. 1792-1795 közötti években klasszicista stílusba átépítették, bővítették, angolpakkal vették körül. 1880-as években az épületet többszintes francia várak mintájára historizáló stílusba építették át. Az Andrássy család az átépítés során kényelmes vendégszobákat, vadászszalont, játéktermet, ebédlőt és könyvtárat alakított ki. Ebben az időben létesült a fakazettás mennyezetű bejárati csarnok, és a kastély ebben a formájában jelentéktelen változtatásokkal maradt fenn napjainkig. A kastélyban eredeti a termek berendezése, az értékes bútor, kerámia-, porcelán-, üveg- és ezüsttárgyak, fegyverek, vadásztrófeák, afrikai és ázsiai egzotikus tárgyak, valamint európai és magyar mesterek műalkotásainak gyűjteménye. A kastély kulturális büszkesége Andrássy Lipót által 1790-ben alapított könyvtár. Ebből az időből származik a könyvtár belső berendezése is. A kastélyt a második világháború után államosították. A kastélyt 1985-ben nemzeti műemlékké nyilvánították és 1989-94 között teljesen felújították.

Háj (Áj)

1637-ben épült római katolikus templom.

Népi építészeti emlékek.

Hrhov (Tornagörgő)

A római katolikus templom alapjai feltehetően a 13. századból valók, ezt a templomot 1500 körül gótikus stílusban átépítették. A templomban található II. Bebek György vörös márvány sírfedele. Védfala 17. századi. Későbbi átalakítások során nyerte el klasszicista stílusát.

1784-ben épített református templom.

Népi lakóházak.

A falu határában műemlék öntöttvas keresztek mellett kb. kétszáz éves tufából készült keresztek.

Hrusov (Körtvélyes)

A római katolikus templom eredetileg gótikus stílusban épült, barokk formáját a 17-18. század fordulóján nyerte el.

Szent Anna kápolna a közeli szőlőskertekben.

Jablonov nad Turnou (Szádalmás)

A 14. század második felében épült és 1500-ban újjáépített gótikus római katolikus templom.

Népi lakóházak.

Kecova (Kecső)

Két klasszicista templom.

Krasnahorka (Krsznahorka vára)

Az egész rozsnyói- medencét uraló várhegy. Ez a térség lakott volt már a legrégibb időtől. (Kr. e. 7. évszázad) Az 1243-ból való okmányok már az Ákos család birtokaként említik. Az elnevezése a 16. századig települést és várat is jelent. Először Bebekeké volt, kegyveszteségük után királyi birtok, majd az Andrássyaké lett. A 20. század közepéig, az államosításig a birtokuk volt. A vár védett műemlék. A gótikus vár 1320 táján létesült a Máriássyak ideje alatt. Felépülte után a folyamatos pereskedés következtében a Bebek családé lett. 1544-ben épült az erődítmény három ágyúbástyája és ágyúterasza. 1642-ben sikerült a várat az Andrássy családnak megszereznie. 1735-ös esztendőben elkészült a vár előkapuja és a Nepomuki Szent János emlékére a kis barokk kápolna. 1817-ben tűz pusztított, amit állítólag villámcsapás okozott. A 20. század elején került sor a felújításra. Andrássy Dénes felesége tiszteletére (Hablawetz Franciska) családi múzeumot létesített, melyet 1910-ben nyitottak meg a nagyközönség részére.

Plesivec (Pelsőc)

Pelsőc várának romjai.

Az 1300-as évekből származó, eredetileg gótikus templom. Többszöri átépítés eredménye a mai formája. Különálló barokk harangtorony.

Barokk klasszicista régi megyeháza.

Roznava (Rozsnyó-Rózsa)

A város legrégebbi műemléke a városfalak maradványa és a temetőben lévő Jiska-erődítmény. A városfalakat négy kapuval 15. század körül építették. A falak nagy része a 18. században elpusztult. A város leglátványosabb része a központban, a Bányászok terén látható. Ez a tér a 13. század második felében alakult ki. A tér polgárházai az egykori középkor aranybánya tárnái fölé épültek. A legrégibb fennmaradt épületet 1500 körül emelték. Ez egy kétszintű gótikus épület, melyet a 19. században kissé átalakítottak. A mai házak többségükben a 18. századból valók.

A tér nyugati felén emelkedik az 1711-ben épült városháza, melyre a 19. században húztak még egy emeletet, homlokzatát neoklasszicista stílusban építették át.

A tér délnyugati részén áll 17. században épült egykori Kamaraház épülete.

A tér északkeleti részén található a római katolikus templom a Szűz Mária Mennybemenetele-templom, mely eredetileg plébániatemplom volt, 1776-tól püspöki székesegyház. Továbbá itt láthatjuk a barokk-klasszicista püspöki palotát. Az épület előtt áll az 1710-ből való felújított barokk pestis-oszlop rajta az ugyancsak barokk Immaculata szobor. A római katolikus templom a 14. század elejéből való gótikus építmény, melyet 1304-ben fejeztek be. A 15-16. században felújították és Mayer J. híres rozsnyói építész által tervezett különálló harangtoronnyal egészült ki. Az 1930-as helyreállítások során középkori falfestményekre bukkantak. 1513-ból fennmaradt egy Szent Annát ábrázoló értékes táblakép is.

A város jelképe a késői reneszánsz városi torony, mely csaknem a tér közepén áll. 1643-1654 között épült a városháza mellett. Eredetileg reneszánsz csúcsos párta volt rajta, ezt azonban a 18. század végén toronyra cserélték . és alacsonyharangszerű sisakokkal fedték be. 1990-es évektől látogatható.

A torony alatt látható Andrássy Dénesné 1905-ben készült márványszobra, aki oly sokat tett a város szegényeiért és árváiért.

A főtértől délre a 18. századba épült evangélikus templom.

A tértől déli irányban látható az 1905-ben épült református templom. Neogótikus elemekkel gazdagított szecessziós téglaépület.

1910-ben épült az ugyancsak szecessziós Bányászmúzeum, mely a Safárik utcában található.

A tértől északra van a 18. század derekán épült Kálvária kápolna és a keresztút stációi is.

Silica (Szilice)

1525-ben épült kőfallal körülvett templom.

Silická Jablonica (Jablonca)

14. századi gótikus templom, eredeti támpillérekkel a szentély záró részében, 1500-as évekből való késő gótikus kápolnával.

1867-ben épített historizáló római katolikus templom.

Solyom-kő várának romjai.

Turna nad Bodvou (Torna)

Gótikus római katolikus templom, 11. századi templom alapjain, oldalhajójában 17. századi freskókkal.

Torna várának romjai.

19. századi megyeháza.

Zadiel (Szádelő)

Népi lakóházak.