A szőlősardói református templom felújítása

Pályázat: EGYH-EOR-23-P-0071

A református templom állapota az utóbbi években nagyon megromlott. A palatető sok
helyen megrepedezett, emiatt beázott, így a tető és a mennyezet is rossz állapotba
került.
2023. februárjában a református egyházközség gyűjtést indított a templomtető
javítására, de a javítási munkák finanszírozásához más anyagi forrásokra is szükség
volt. A minisztérium a református egyházközség kérésére segített, és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. 12 500 000 Ft támogatást folyósított a templomtető
felújítására.
Az anyagbeszerzés még augusztusban megkezdődött, de tényleges munkálatok
csak októbertől zajlottak. A palatető lebontása során kiderült, hogy a tető a vártnál
rosszabb állapotban van, így nem volt elég javítani, hanem teljes tetőcserére vokt
szükség.
A tető cseréje és cserepeslemezzel való fedése november végére befejeződött. A
havazás miatt azonban a stablon cseréje és festése az idei évre tolódott.
A Tiszáninneni Református Egyházkerülettől kapott támogatásnak köszönhetően a
templom mennyezetének cseréje és belső festése is megtörtént. De a felújítás
létrejöttét a gyülekezeti adományokon túl a Szőlősardói Önkormányzat és az
Aggteleki Nemzeti Park is segítette. Még tart a szószék és a karzat díszítésének
festése, illetve a bejárati ajtók cseréjére is várhatóan sor kerül.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

advanced-floating-content-close-btn